Med glede og entusiasme inviterer vi endelig til et nytt Speedfriending-event for alle Oslostudenter på Union Blindern torsdag 10. mars kl. 16.00! 👫👭👬

Visste du at å prøve nye ting, utfordre deg selv og ikke minst knytte nye bånd kan bidra positivt til ditt psykiske immunforsvar?

Bli med på Speedfriending og du får brynt deg på alle tre ting! 💚

Det blir en ettermiddag med spennende samtaler med folk du kanskje ikke kjenner med spørsmål og dilemmaer knyttet til våren som snart er her og studietilværelsen vi alle er i. Et perfekt sted for å finne lunsjpartnere, noen å trene med eller en studybuddy mot eksamensinnspurten.

Arrangementet er åpent for alle studenter i Oslo, og for å bidra til å gjøre byen og studietiden mer sosial, morsom og inkluderende, oppfordrer vi deg til å invitere med folk fra studiet, foreningene eller noen du har matchet med på Speedfriending appen.

I forkant av arrangementet ber vi deg om å registrere deg på www.speedfriending.com/register-to-event

HVOR: Union Blindern finner du i 2. et av Frederikkebygget på UiO. Problemeveien 11.

HVA ER SPEEDFRIENDING?
Speedfriending er speeddatings vennlige og morsomme tvillingsøster, der målet er å friendzone fremmede gjennom engasjerende og hyggelige syv-minutters-samtaler.

Mer informasjon om Speedfriending finner du på www.speedfriending.com/intro
Vi ser fram til å møte deg!


ENG: With joy and enthusiasm, we finally invite you to a new Speedfriending event for Oslo students at Union Blindern on Thursday March 10 at 16.00! 👫👭👬

💚 Did you know that trying new things, challenging yourself and not least making new friends can contribute positively to your mental immune system? 💚

This will be an evening of exciting conversations with people you might not know, with questions and dilemmas related to the spring that has come and the study life we ​​are all in. A perfect place to find lunch partners, someone to train with or a study buddy for the exam.

The event is open to all students in Oslo, and to help make the city and study time more social, fun and inclusive, we encourage you to invite people from the study, associations or someone you have matched with on the Speedfriending app. Prior to the event, we ask you to register at www.speedfriending.com/register-to-event

WHAT IS SPEEDFRIENDING?

Speedfriending is speeddating’s friendly and fun twin sister, where the goal is to friendzone strangers through engaging and enjoyable seven-minute conversations.

More information about Speedfriending can be found at www.speedfriending.com/intro

We look forward to seeing you!

Best regards

Speedfriending and SiO

Share event

© 2021 Speedfriending | All Rights Reserved

Speedfriending chat

The app that helps you find new friends

We are currently in private beta testing, and will soon release the Speedfriending app. Request early access and be one of the first ones to test it out!